BHP-PPoz.org

Email

Instrukcja BHP – dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

Szczegółowe wymagania dla instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. Dodatkowo po zapoznaniu się z instrukcją, każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nimi.

Instrukcje bhp powinny określać bezpieczne czynności:

  • przed rozpoczęciem pracy,
  • podczas pracy,
  • po zakończeniu pracy.

Dodatkowo każda instrukcja powinna zawierać:

  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,
  • kwalifikacje pracowników,
  • zasady postępowania podczas wypadku.

Instrukcje w przygotowaniu


Przykładowe dostępne Instrukcje :

Instrukcja BHP dla hurtowni
Instrukcja BHP dla kierowcy pojazdu samochodowego
Instrukcja BHP dla magazynu tarcicy
Instrukcja BHP dla obsługi betoniarki
Instrukcja BHP dla obsługi dzielarki
Instrukcja BHP dla obsługi elektrodrążarki
Instrukcja BHP dla obsługi elektronarzędzi
Instrukcja BHP dla obsługi frezarki
Instrukcja BHP dla obsługi klejarki odzieżowej
Instrukcja BHP dla obsługi kleszczy ogłuszających
Instrukcja BHP dla obsługi krajalnicy pieczywa
Instrukcja BHP dla obsługi kserokopiarki
Instrukcja BHP dla obsługi malarni proszkowej
Instrukcja BHP dla obsługi maszyn i urządzeń
Instrukcja BHP dla obsługi maszyn szyjących
Instrukcja BHP dla obsługi maszynki do mięsa
Instrukcja BHP dla obsługi mieszarki
Instrukcja BHP dla obsługi młota wyburzeniowego
Instrukcja BHP dla obsługi montażownicy
Instrukcja BHP dla obsługi nożyc gilotynowych
Instrukcja BHP dla obsługi oczyszczarki bębnowej
Instrukcja BHP dla obsługi oklejarki płyt wiórowych
Instrukcja BHP dla obsługi patelni elektrycznej
Instrukcja BHP dla obsługi szlifierki
Instrukcja BHP dla obsługi tokarki
Instrukcja BHP dla obsługi wilka
Instrukcja BHP dla prac dekarskich
Instrukcja BHP dla prac ślusarskich
Instrukcja BHP dla pras do metalu
Instrukcja BHP dla robót malarskich
Instrukcja BHP dla robót rozbiórkowych
Instrukcja BHP dla serwisu elektronicznego
Instrukcja BHP na stanowisku blacharz-lakiernik samochodowy
Instrukcja BHP obsługi agregatów prądotwórczych
Instrukcja BHP obsługi bindownicy
Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego
Instrukcja BHP obsługi piły do cięcia asfaltu
Instrukcja BHP obsługi zamrażarek, ład chłodniczych, szaf chłodniczych
Instrukcja BHP obsługi  betoniarki
Instrukcja BHP ogólna dla pomieszczeń biurowych
Instrukcja BHP przy eksploatacji kotłów gazowych i olejowych
Instrukcja BHP przy eksploatacji kotłów parowych i wodnych
Instrukcja BHP przy obsłudze dźwignika ręcznego
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
Instrukcja BHP przy obsłudze laminatora
Instrukcja BHP przy obsłudze naczep
Instrukcja BHP przy obsłudze ręcznych narzędzi o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna
Instrukcja BHP przy obsłudze sekretariatu
Instrukcja BHP przy obsłudze telefaksu
Instrukcja BHP przy pracach administracyjno-biurowych
Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych
Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac dekarskich
Instrukcja BHP wykonywania robót ziemnych (wykopów)
przy pracach administracyjno-biurowych